tepelna-cerpadla
Instalační centrum pro tepelná čerpadla a kotle
Instalační centrum na podlahové topení
Kontaktujte nás!
Ceník / Cenová nabídka ZDARMA
Potřebujete poradit s instalací topení?
Neváhejte nás kontaktovat!

Tepelná čerpadla


Od každého výrobce instalujem celý sortiment, níže uvedené příklady jsou pouze informační. S výběrem vhodného čerpadla Vám rádi pomůžeme.

Tepelná čerpadla Vaillant

Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen životní prostředí, ale díky těmto nevyčerpatelným zdrojům, které jsou k dispozici zcela zdarma, šetří rovněž Vaše provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Odpovědí na toto řešení je použití tepelných čerpadel geoTHERM VWS nebo VWL.

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší, pouze 25% z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu. I přesto se jedná o vynikající energetickou bilanci Vaší domácnosti.

Tepelné čerpadla

Kvalitní technologie - Made in Germany.

Ve výrobním závodě v německém městě Gelsenkirchen jsou vyráběny tepelná čerpadla geoTHERM. Podle kruhového cyklu (tzv. Carnotův cyklus) se energie odebírá z okolního prostředí, převádí se na vyšší teplotní úroveň a tím je využitelná pro účely vytápění. V okruhu cirkuluje chladivo s extrémně nízkým bodem varu.

Tepelná čerpadla - Schéma

  1. Ve výparníku dochází k předání tepelné energie ze zdroje do chladiva – teplosměnné kapaliny. Tím dochází ke změně skupenství z kapalné do plynné formy.

  2. Chladivo v plynné podobě je v kompresoru stlačeno na vysoký tlak, kde se tímto procesem zvýší jeho teplota. Pro tuto část cyklu je nutné přivést cca 25% cizí energie.

  3. Takto získaná tepelná energie je v kondenzátoru předána dál do topného systému. Tím dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnění.

  4. Při dekompresi, poslední fázi celého cyklu, se chladivo v expanzním ventilu silně ochladí tak, aby opět mohlo přijmout tepelnou energii z okolního prostředí pro další cyklus.

Hydraulické zapojení - Tepelné čerpadlo


Hydraulické zapojení - Tepelné čerpadlo

Základní charakteristiky tepelného čerpadla geoTHERM VWL S:


Tepelná čerpadla geoTherm - topný výkon A2 W35 ΔT 5K/příkon/topný faktor - 9,6 / 2,5 / 3,9
- tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci s venkovní jednotkou
- vysoce účinný kompresor Scroll se zárukou 10 let na materiál


Základní vybavení tepelného čerpadla geoTHERM VWL S:


- odolná a lehká venkovní jednotka s velmi tichým provozem
- integrovaný nerezový zásobník 175 l
- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazením
- ekologicky získávané energie
- řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení
- a nemrznoucí směsi
- ventilátor EC s modulací ve venkovní jednotce
- elektricky ovládaný trojcestný ventil (teplá/topná voda)


Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Buderus


Obecně o tepelných čerpadlech

Vzduch, země nebo studní voda. Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého.

Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie. Tato energie se ukládá do okolního vzduchu, země nebo spodní vody a lze ji využít, i když slunce zrovna nesvítí. Tepelná čerpadla Buderus Logatherm využívají bezplatnou energii okolního prostředí k energeticky úsporné a hospodárné přípravě teplé vody a příjemného tepla k vytápění. Hospodárné využívání tepla Slunce – ke zvýšení teploty energie získané z okolního prostředí slouží čtyři funkční jednotky: výparník, kondenzátor, expanzní ventil a kompresor.

Tepelné čerpadlo Buderus

Využití tepelného čerpadla nabízí mnoho možností připojení dalších zařízení. Podporuje zapojení solárních panelů na podporu vytápění či ohřevu teplé vody, krbové vložky nebo kotle na el. či plyn. Další možností je dopojení řízeného větrání, či v případě zemních vrtů jejich využití jako pasivní klimatizace s téměř nulovými provozními náklady.

Tepelné čerpadlo Buderus

Výhody tepelných čerpadel

1. Teplo „zdarma“
Díky čerpání energie z okolního prostředí se stáváte téměř nezávislými na cenách energií.

2. Úspory na provozních nákladech
Tepelné čerpadlo využívá cca 75 – 80% energie z přírody, která je zdarma. Zbytek je dodávám z elektrické sítě. Nesporná výhoda je takřka nezávislost na změnách el. energie. Jakékoliv zvýšení cen se vás dotkne jen minimálně.

3. Ekologický provoz
Čerpáním přírodní energie a minimální energetickou náročností přispívá čerpadlo životnímu prostředí. Oproti běžně používaným zdrojům tepla tak výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší ve vašem okolí.

4. Finanční návratnost
Díky mnohem nižším nákladům na provoz oproti ostatním druhům vytápění je u tepelných čerpadel poměrně krátká doba návratnosti financí, pohybující se od 3 do cca 8 let. V závislosti na typu čerpadla a instalace.

5. Úspora elektrické energie
Při instalaci tepelného čerpadla získáte nižší sazbu na odběr elektrické energie. Tato sazba je nejvýhodnější na trhu. Po dobu 22 hodin denně odebíráte energii za nízký tarif (D56), ve kterém je 1kW za cca 2,40 Kč. Po zbylé 2 hodiny je tarif za cca 2,90 Kč / kW.


Země / Voda

Podstatou tepelného čerpadla země/voda je využívání skutečnosti, že pár metrů pod zemí je konstantní teplota po celý rok. Díky tomu má čerpadlo relativně stálý výkon po celý rok. K vyžití tepla se používají hlubinné vrty až 150 m hluboké. Vrtem o průměru 12-18 mm koluje nemrznoucí etylenglykolová směs (tzv. solanka), která zajišťuje přenos tepla.

Vzduch / Voda

Instalace čerpadla vzduch/voda se provádí buď uvnitř objektu nebo externě třeba na zahradu, terasu či střechu. Jako zdroj tepla je využíván venkovní vzduch, který předává teplo do topného okruhu. Teplota ohřáté vody u kombinace vzduch/voda je do 60°C.

Tepelná čerpadla, se kterými má značka Buderus více než 30-ti letou zkušenost, v sobě spojují moderní úsporný přístup k vytápění a šetrnost k životnímu prostředí.


Tepelné čerpadlo Buderus

Tepelná čerpadla Viessmann

S tepelným čerpadlem Viessmann se stáváte nezávislí na oleji a plynu a využíváte bezplatný potenciál tepla z přírody ze svého bezprostředního okolí - buď ze země, ze spodní vody nebo ze vzduchu. Tepelná čerpadla Viessmann mají "pečeť jakosti tepelného čerpadla" - záruka vysoké úrovně kvality.

Tepelné čerpadlo – princip činnosti

3/4 odebraného přírodního tepla + 1/4 elektrické energie = 4/4 využitelného tepla. Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky. Ale na rozdíl od chladničky je využívaná "teplá strana" termodynamického cyklu. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí (stlačením) a expanzí (uvolněním) tak, že se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.

Tepelné čerpadlo Viessmann

Důležité pro použití blízko obytných prostor je i to, že moduly tepelného čerpadla nových kompaktních přístrojů Vitocal jsou zcela zapouzdřeny, uloženy s izolací vibrací a instalovány pod zásobníkovým ohřívačem vody. Proto pracují velmi tiše. S hladinou akustického výkonu pod 46 dB(A) patří nové kompaktní přístroje Vitocal k nejtišším na trhu.

Více informací ZDE

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro dodávku tepla do všech typů budov: rodinných domů, bytovek, hotelů, nemocnic, škol, kancelářských budov a průmyslových staveb, stejně tak v novostavbě jako při modernizaci budov. Pro splnění požadavků, které jsou kladeny na pasivní domy, sotva vede jiná cesta, než je tepelné čerpadlo. Stejně jako u běžných zdrojů tepla jsou tepelná čerpadla použitelná téměř pro všechny případy vytápění.

Tepelné čerpadlo Viessmann
Tepelné čerpadlo Viessmann

Tepelné výkony:

země/voda - 11,0 kW
voda/voda - 14,1 kW
vzduch/voda - 9,4 kW

Vysoké topné faktory:

země/voda (0/35°C): 4,31
voda/voda (10/35°C): 5,22
vzduch/voda (2/35°C): 3,30Tepelná čerpadla Nibe


Tepelná čerpadla země-voda

S tepelnými čerpadly země-voda od společnosti NIBE ušetříte až 80 % energie na vytápění.

S tepelnými čerpadly země-voda od společnosti NIBE ušetříte až 80 % energie na vytápění.

Společnost NIBE díky více než třicetiletým zkušenostem ve vývoji a výrobě tepelných čerpadel je v současnosti výrobcem nejúspornějších tepelných čerpadel systému země-voda a voda-voda. Tento fakt je potvrzen švédskou státní zkušebnou, která naměřené údaje potvrdila certifikátem.

Nibe tepelná čerpadla

Společnost NIBE vyrábí 15 různých typů tepelných čerpadel země-voda s výkonem od 5 kW do 60 kW. Jejich seřazením do kaskády můžeme získat výkon až 600 kW.

Zcela unikátním segmentem tepelných čerpadel NIBE systému země-voda, voda-voda jsou NIBE FIGHTER 1150 a 1250 s plynulou regulací výkonu tepelného čerpadla. Tento revoluční produkt je tím nejlepším co v technologii tepelných čerpadel na trhu.

Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s klasickými systémy na fosilní paliva snížit až o 80 %.

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron


Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron - vnitřní provedení

Systém pro budoucnost

Tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a chrání přírodní bohatství. Příroda je plná obnovitelných zdrojů energie a STIEBEL ELTRON má plno nápadů, jak je využít. S produkty a systémy, které jsou nezávislé na drahých a ubývajících nerostných surovinách jako je plyn a olej, nabízíme již dnes řešení, která umožňují významné snížení spotřeby energie a tím i finační úsporu.

Nízká hlučnost

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON pracují tiše a neruší komfort bydlení. Mohou být instalována i tam, kde jiné přístroje neuspějí. Hlučnost tepelných čerpadel země/voda WPF/WPC ve vzdálenosti 1 m dosahuje úrovně jaká je např. v knihovně 38 dB(A). Tepelná čerpadla vzduch/voda WPL mají hlučnosti ve vzdálensoti 1 m 56 dB(A) a to je úroveň hluku při diskusi.

Účinnost

Tepelná čerpadla pracují obzvlášť efektivně a šetří až 70 % nákladů na vytápění. Nová tepelná čerpadla vzduch/voda s elektronicky řízeným expanzním ventilem mají při venkovní teplotě – 20 °C v kombinaci s podlahovým vytápěním topný faktor vyšší než 2,4. Vysoké účinnosti tepelných čerpadel Stiebel Eltron mají mnoho příčin: Cílený výzkum a vývoj, podporovaný moderní vývojovou laboratoří, využívání konstrukčního programu 3D CAD, který se používá i v automobilovém průmyslu. Dále používání osvědčených komponentů, jako např. kompresorů, které se vyvíjejí a zkoušejí v úzké spolupráci s dodavateli. Potvrzení zveřejněných výsledků měření nezávislým zkušebním ústavem „TÖSS“ ve Švýcarsku.

Tepelná čerpadla Daikin

Tepelná čerpadla Junkers


Podlahové vytápění


TOP HEATING Instal Xpert


instal-xpert

Odborná instalace profesionálně vyškolenými montážníky se zkušenostmi více než 15 let.

Video portál

Podlahové topení.TV

Autorizovaná firma


Top heating - podlahové topení

Obdrželi jsme certifikát

Kvalitní firma - podlahové topení